top of page

PRIVACY POLICY

Trashious respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend om de bestellingen zo goed en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor al het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Trashious verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

 

Wanneer je een bestelling plaatst in de Trashious webshop, hebben wij verschillende gegevens nodig voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

 

Om een goede en persoonlijke service te garanderen, hebben we enkele gegevens van jou nodig. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar je specifiek om hebt gevraagd. Dat gaat bijvoorbeeld om een bestelling die je plaatst of gegevens die aangepast moeten worden. Je persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Het Trashious klantenbestand wordt alleen voor Trashious doeleinden gebruikt.

 

Doelen en gegevensverwerking

Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Daarnaast worden je gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Daarbij is inbegrepen het gericht uitvoeren van Trashious marketingactiviteiten, het invorderen van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Trashious verstrekt geen gegevens aan derden.

 

Wetgeving

De Trashious webshop is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar Leden. Trashious verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie, te respecteren.

 

Categorieën

De volgende categorieën van persoonlijke gegevens mogen door de Trashious webshop worden behandeld: contactgegevens (naam, voornaam, fysiek adres, e-mail, mobiel nummer in geval van bestelling), alle gegevens over bestellingen, retouren en IP-adres.

 

Betaling gegevens en veilige betalingen

De bankgegevens die nodig zijn voor de betaling van de bestellingen, worden uitsluitend gecollecteerd en behandeld door onze dienstverleners (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de privacy policy van deze organisaties). De Trashious webshop heeft zelf geen toegang tot jouw bankrekeningnummer of creditkaartnummer (deze gegevens kunnen wel door de Trashious webshop behandeld worden bij een terugbetaling). Tijdens het bestelproces en bij het gebruik van contactformulieren wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

 

Wie behandelen jouw gegevens binnen Trashious

Alleen de werknemers van de Trashious webshop en van haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de Leden en de Klanten gebruiken. Daarbij is het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, om contact op te nemen met de Leden of de Klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met de Leden en Klanten, of om een gepersonaliseerde website aan te bieden, die rekening houdt met de interesses en voorkeuren van de Leden of Klanten.

 

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

 

Rechten van bezoekers en onze klanten

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot Trashious te richten met de vraag of wij jouw gegevens verwerken. Wij zullen dan binnen vier weken na het verzoek schriftelijk doorgeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. Je hebt tevens het recht om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

 

Afmelden van de nieuwsbrief

Wanneer je geen nieuwsbrief meer van Trashious wilt ontvangen, kun je dit laten weten door te klikken op de link in de nieuwsbrief.

 

Doorlinken via onze website

De website van Trashious kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van de Trashious webshop vallen. Trashious is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Trashious met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

Adreswijziging

Klanten verplichten zich de Trashious webshop van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang de Trashious webshop geen adreswijziging heeft ontvangen, blijf je aansprakelijk voor de door jouw bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd.

 

Tot slot

Heb je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen over de bescherming van je privacy tijdens je bezoek aan de website? Stuur dan een mail naar info@mytrashious.com. We zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

 

Trashious kan deze privacy policy tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.

bottom of page